aktualita - do projektu sa uz zapojilo 59 zamestnancov

Do projektu sa zapojilo 59 zamestnancov HBP, a.s.

K  1. aprílu 2021 k nám nastúpili ďalší 3 zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. Zatiaľ tak  využilo možnosť zapojiť sa do národného projektu 59 zamestnancov HBP, a.s.  Z nich už 14 klientov riadne ukončilo svoju účasť v projekte po uplynutí 6 mesačnej doby.

Celý článok
podpisovanie zmluvy podpora zamestnateľnosti horná Nitra

Zmluva na národný projekt pre hornú Nitru podpísaná!

Mimoriadne dôležitý projekt pre transformačný proces na hornej Nitre pripravil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, mestami Prievidza, Handlová a Nováky a za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pomôcť má pri rekvalifikácii tých ľudí, ktorí si v dôsledku útlmu baníctva budú hľadať nové pracovné uplatnenie.

Celý článok