Podujatie bude zamerané na prezentáciu aktivít a možností podporných tímov Kontaktných centier  národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra“, súvisiacich projektových možností a dosiahnutých priebežných výsledkov v komunite zamestnancov uhoľného priemyslu.

Komunitné podujatie „Zdar Boh! Ďakujeme, ideme ďalej…“ Program Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra

  • Termín: 18. jún 2021,
  • Miesto konania: bude upresnené vopred,
  • Organizátor: Kontaktné centrum Prievidza a zástupcovia niektorých komunitných skupín a organizácií tretieho sektora,

Podujatie bude zamerané na prezentáciu aktivít a možností podporných tímov Kontaktných centier  národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra“, súvisiacich projektových možností a dosiahnutých priebežných výsledkov v komunite zamestnancov uhoľného priemyslu. Cieľom podujatia je aj vytvorenie priestoru pre spoločné stretávanie sa, výmenu skúseností a nadviazanie bližšej spolupráce medzi účastníkmi projektu a prítomnými zástupcami oslovených regionálnych komunít, organizácií a občianskych iniciatív, pôsobiacich v dotknutých oblastiach tretieho sektora,  v prospech zlepšenia životných podmienok účastníkov projektu i zamestnancov HBP, a.s., s využitím potenciálu obyvateľstva, historického dedičstva, ako aj súčasného potenciálu v regióne Horná Nitra.

Pozvánka na prednášku - kontaktné centrum Prievidza