20.5.2021 o 9:00 hod. organizuje Kontaktné centrum Handlová pre účastníkov projektu a zamestnancov HBP, a.s. Prievidza prednášku na témy OSOBNÝ BANKROT a AKO USPIEŤ NA PRACOVNOM POHOVORE.

V prípade záujmu o účasť, prosíme zamestnancov HBP, a.s., aby sa prihlásili na prednášku vopred mailom na kontaktnecentrum@handlova.sk alebo telefonicky na +421 940 947 742. Prednáška bude vysielaná aj online cez Zoom.

Pozvánka na prednášku - podpora zamestnateľnosti horná Nitra