Mimoriadne dôležitý projekt pre transformačný proces na hornej Nitre pripravil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, mestami Prievidza, Handlová a Nováky a za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pomôcť má pri rekvalifikácii tých ľudí, ktorí si v dôsledku útlmu baníctva budú hľadať nové pracovné uplatnenie.

Zmluvu na čerpanie financií vo výške takmer 12 miliónov eur na projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra podpísal trenčiansky župan Jaroslav Baška a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. „Tento projekt je prelomový vo viacerých veciach. Vďaka nemu vieme podporiť jeden región vyššou sumou peňazí, pričom poskytujeme pomoc v období, kedy tí ľudia, ktorí prechádzajú rekvalifikačným procesom, majú svoje zamestnanie. Bez toho, aby museli najskôr nastúpiť do evidencie nezamestnaných,“ povedal minister s tým, že z prostriedkov EÚ bude podporená rekvalifikácia 700 zamestnancov baní. Je to prvý národný projekt v histórii, ktorého žiadateľom nie je ústredný orgán štátnej správy, ale vyšší územný celok. V súčasnosti v ňom máme zamestnaných 13 tútorov, ktorých platí Trenčianska župa,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Ich úlohou je pomáhať zamestnancom baní pri hľadaní vhodného zamestnania, pričom základom je bilancia kompetencií.

aktuality - Zmluva na národný projekt pre hornú Nitru podpísaná
aktuality - Zmluva na národný projekt pre hornú Nitru podpísaná

Celý adaptačný proces jedného účastníka trvá najviac 6 mesiacov, počas tohto obdobia je stále zamestnancom HBP a je mu vyplácaná mzda z tohto projektu. „Z 12 miliónov si najväčší balík, viac ako 7 miliónov, odkroja Hornonitrianske bane na platy rekvalifikantov,“ vysvetlil župan. Aktivity projektu začal TSK realizovať od 1. augusta 2020 v elokovanom pracovisku v Novákoch. „Do projektu sa doteraz zapojilo 17 účastníkov, pričom jeden si už novú prácu našiel. Náklady, ktoré s projektom doposiaľ župa mala, sú vo výške približne 200 tis. eur. Po podpise tejto zmluvy budeme môcť žiadať finančné prostriedky na preplatenie,“ doplnil župan.

Zdroj: Tlačová správa TSK – LK