K  1. aprílu 2021 k nám nastúpili ďalší 3 zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. Zatiaľ tak  využilo možnosť zapojiť sa do národného projektu 59 zamestnancov HBP, a.s.  Z nich už 14 klientov riadne ukončilo svoju účasť v projekte po uplynutí 6 mesačnej doby.Ďalší dvaja ukončili účasť v projekte skôr a to po absolvovaní bilancie kompetencií, nakoľko si našli novú prácu. V súčasnej dobe je do projektu aktívne zapojených 43 klientov.

Z odborných kurzov je aktuálne najväčší záujem o kurzy SBS typu S a kurzy na vysokozdvižný vozík. Viacero záujemcov je aj o zváračský kurz či opatrovateľský kurz. Pre rozvoj mäkkých zručností sú to jednoznačne počítačové kurzy, o ktoré majú klienti záujem. Ale evidujeme aj záujem o cudzie jazyky či základný kurz leadership-u.

V marci 2021 ukončilo bilanciu kompetencií 31 klientov, ktorí si aktuálne v spolupráci s tútormi a na základe výstupov bilancie kompetencií vyberajú kurzy, ktoré by chceli absolvovať.