Cieľom podujatia je spojiť príjemné s užitočným. Na začiatok bude pre uchádzačov pripravená prezentácia aktuálnych voľných pracovných príležitostí v regióne horná Nitra.

Následne sa v rámci podujatia nadviaže na 10. ročník tradičnej akcie pod záštitou Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a Spolku priateľov Bane Nováky – „Uhoľná stopa“.

Komunitné podujatie bude na jednej strane ponúkať už aj končiacim účastníkom projektu prehľad pracovných možností a príležitostí a na strane druhej možnosť stráviť príjemnú sobotu spojenú s turistikou po Náučnom banskom turistickom chodníku v spoločnosti rodiny, kamarátov alebo bývalých kolegov.

Pracovníci Kontaktného centra Nováky budú k dispozícií všetkým zamestnancov HBP, a.s. a ich rodinným príslušníkom aj v neformálnej časti podujatia, ktorí budú mať záujem sa dozvedieť o projekte a činnosti Kontaktného centra Nováky.

Tešíme sa na spoločne strávený deň!

Termín: 26. júna 2021

Miesto: Námestie SNP v Novákoch

Začiatok: 8:30 hod.

Harmonogram:

  • Otvorenie
  • Príhovory
  • Predstavenie Kontaktného centra Nováky
  • Pracovné ponuky na trhu práce v regióne horná Nitra
  • Banícke tradície (projektový manažér HBP, a.s. a predseda Spolku priateľov Bane Nováky)
  • Diskusia
Pozvánka na prednášku - kontaktné centrum Nováky