Kontaktné centrum Handlová organizuje pre účastníkov projektu a zamestnancov HBP, a.s. diskusnú prednášku na tému ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

Prednáška zameraná na:

– zlepšenie životného štýlu zamestnancov bane, ktorí vykonávajú resp. vykonávali náročnú prácu s často nepriaznivým vplyvom na zdravie,
– adaptovanie sa na nové životné podmienky v súvislosti so stratou zamestnania
– potrebu motivácie k pozitívnemu mysleniu a k dosiahnutiu svojich vytýčených cieľov
– efektívne riadenie času

Termín: 23.6.2021 o 9.00 -11.00 hod.
Miesto konania: aula podnikateľského inkubátora na 1. poschodí
Prednášajúci: Ing. Simona Kvostková, Elena Margetová, Mgr. Branislav Ondruška, Ing. Mgr. Ľuboš Moravčík

Na prednášku je potrebné sa vopred nahlásiť na kontaktnecentrum@handlova.sk

Pre každého účastníka bude prichystané aj občerstvenie 🙂

Pozvánka na prednášku - kontaktné centrum Handlová
Program na prednášku - kontaktné centrum Handlová