obrazok pre referencie

Vyjadrenie absolventov projektu:

„Projekt rekvalifikácií, do ktorého som bola zaradená, sa mi páčil, je to dobrá vec pre ľudí, ktorí prišli o prácu. Tútori, ktorí nás mali na starosti, sú nápomocní pri hľadaní práce na rôznych portáloch, pri vypracovaní životopisu,  oboznámili nás s možnými konkurzmi, ako ich zvládnuť, len škoda, že nemám menej rokov.“

-VT-

„Tento projekt bol poučný ohľadom hľadania zamestnania. Návod k prístupu k zamestnávateľovi a jeho požiadavkám a spoznať a ponúknuť svoje kvality.“

-ŠM-

„Krásny projekt, len veľmi krátky.“

-JB-

„Čo mi projekt dal? Predovšetkým oddialil moju nezamestnanosť o pol roka a stretla som tam nových a zaujímavých ľudí. Naša tútorka bola milá, príjemná a ústretová. Snažila sa nám pomôcť vo veľkej miere vo všetkom na našich skupinových, ale aj na osobných stretnutiach. Zároveň musím podotknúť, že všetky tútorky, s ktorými sme prišli počas našich sedení do styku, boli moc milé a ústretové. Vo februári sme absolvovali bilanciu kompetencií, no myslím, že som sa o sebe nič nové nedozvedela, ale s Ing. Jankou Hanusovou, čo viedla našu skupinu, sme strávili celkom príjemné chvíle. Po bilancii každý z nás absolvoval kurzy, ktoré sme si vybrali. Zúčastnili sme sa viacerých webinárov, ktoré organizovali kontaktné centrá Prievidza, Nováky a Handlová. Boli poučné, ako napr. webinár o dôchodkoch. Určite by som účasť v projekte odporučila ostatným pracovníkom HBP.“

-JI-

„S projektom som bol spokojný. Z ponúknutých kurzov som si vybral opatrovateľský kurz, ktorý som úspešne absolvoval. Na webinároch som sa zúčastňoval, boli poučné a pre mňa po 40 rokoch baníctva niečo nové, čomu by som sa rád venoval. S tútorkou sa spolupracovalo veľmi dobre. Vie pracovať so skupinou ľudí, ale aj s jednotlivcami. Projekt odporúčam ďalším kolegom, aby si ľahšie našli novú prácu.“

-MH-

„Z môjho pohľadu je výhodou účasti v projekte väčší rozsah prípravy na moje budúce zamestnanie s možnosťou absolvovania kurzov a rekvalifikácií a lepšie spoznanie sa s kolegami a kolegyňami z projektu. Veľkú zásluhu majú aj naši tútori a pracovníci kontaktných centier.“

-MF-

„Účasť v projekte hodnotím celkovo pozitívne. Mal som možnosť (ako každý účastník) sa zapojiť do 2 rekvalifikačných kurzov, a to konkrétne: obsluha motorových vozíkov (VZV) a nemecký jazyk pre začiatočníkov. Verím, že preukaz obsluhy vozíkov niekedy v budúcnosti využijem a nemecký jazyk využijem aktuálne, pretože vycestujem za pracovnou príležitosťou do krajiny, kde sa hovorí po nemecky. Okrem kurzov sme sa mohli zúčastniť zaujímavých webinárov a navštíviť kontaktné centrá. Čo sa týka tútora, som bol tak isto spokojný a nemám žiadne výhrady.“

-VL-

„S projektom som spokojný, spoznal som nových ľudí. Absolvoval som PC kurz, ktorý mi dal nové vedomosti. Tak isto som bol spokojný s tútorkou, ktorá k nám pristupovala profesionálne. Cieľom projektu je získať vedomosti o hľadaní novej práce, ktorú si dúfam nájdem.“

-SK-

Tento projekt hodnotím veľmi pozitívne. V projekte sa dá získať veľa nových vedomostí, mal som možnosť absolvovať kurz VZV, ktorý určite využijem a taktiež kurz nemeckého jazyka. Celkovo tu bola príjemná atmosféra, za čo môžem poďakovať aj našej tútorke.

-JK-

„Projekt mi dal veľký rozhľad do budúcnosti. V projekte boli príjemní a ohľaduplní tútori, všetko nám bolo vysvetlené, absolvoval som dobré prednášky.“

-MK-

„Projekt môžem hodnotiť len pozitívne, splnil všetky moje očakávania. Naplánované som mal 2 kurzy a obidva som aj absolvoval, konkrétne kurz na získanie vodičského oprávnenia skup. C a kurz nemeckého jazyka. Vyhovovali mi skupinové aj individuálne stretnutia, oba spôsoby mali svoje výhody. Počas projektu som bol spokojný aj s mojou tútorkou. Účasť v projekte by som určite odporúčal. Partia sme boli taktiež dosť veselá, takže počas účasti v projekte vládla dobrá atmosféra. Za mňa spokojnosť.“

-FK-

„Po absolvovaní projektu môžem skonštatovať, že je to skutočne zmysluplná vec. Aj napriek počiatočným problémom s Covidom sa nám to podarilo zvládnuť výborne. Chcem sa poďakovať našej tútorke, za jej odborný a ľudský prístup k nám, a tak isto by som chcel poďakovať KC Handlová a KC Prievidza, ešte raz vďaka.“

-ML-

„Keby to bolo možné, tak v projekte rád zostanem aj po stanovených šiestich mesiacoch. Program a aktivity s tútormi mi pomohli zlepšiť moje vyjadrovanie medzi druhými, neznámymi ľuďmi, ale spoznal som aj sám seba, svoje vlastnosti a schopnosti, ktoré som si pred tým ani neuvedomoval. Uvedomil som si, že ešte nie som do starého železa. Na pohovore som vedel pohotovo odpovedať na otázky personalistky, keďže sme okrem iného trénovali aj techniky sebaprezentácie. Teraz už nemám ani obavu ísť si niečo vybaviť na úrady. Za veľa vďačím aj mojej tútorke, ktorej môžem dôverovať, a ktorá mi ochotne pomáha, aj keď už som v projekte skončil.“

-JS-

„Projekt ako celok môžem hodnotiť pozitívne. Naučil som sa niektoré nové veci, ktoré ma môžu posunúť v novom zamestnaní. Mal som naplánované aj dva kurzy, pričom som absolvoval len jeden – prácu s PC pre začiatočníkov. Druhý kurz – SBS – sa nezačal kvôli Covidu-19, čo ma dosť mrzí. Na záver by som chcel poďakovať všetkým tútorom a hlavne Janke Hankovej, ktorá mi bola oporou počas celého kurzu.“

-DS-

„Účasť v projekte moje očakávania splnila. Účel naučiť nás nájsť si prácu, vedieť sa predať, priviesť nás k sebarealizácii, ukázať nám ako pracovať na pohovore, ako a kde si hľadať prácu a ponúkať firmám sám seba bol splnený.“

-ŠA-

„Účasť v projekte by som určite doporučil. Pomohla mi znížiť stres a obavy zo straty zamestnania, mal som čas a pomoc tútora vysporiadať sa so situáciou. Pre mňa to znamenalo ľudskú, odbornú ako aj finančnú pomoc počas 6 mesiacov. Vyhovovali mi aj individuálne aj skupinové stretnutia. Obidve mali svoje výhody. To čo si odnášam v pamäti je pomoc, posúvanie dopredu, poskytnutie rád v každej situácii, prístup tútorov aj ostatných ľudí v projekte.“

-MV-