obrazok pre referencie

Vyjadrenie absolventov projektu:

„Tútori ako aj všetci odborní pracovníci boli na veľmi dobrej odbornej úrovni. Ich komunikačný prejav s klientmi bol veľmi ľudský.“

-DM-

„Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť v programe. Pri náhlej strate zamestnania (…) som bol veľmi rád, že som mal možnosť zastaviť a porozmýšľať nad budúcim pracovným smerovaním. Bilancia bol veľmi dobrý základ. Pomoc tútorov s konkrétnejším smerovaním a výberom bola tiež veľmi dobrá. A skrz kontaktné centrá zase získanie nových info bolo tiež veľmi dobré.“

-ZB-

„Veľmi dobre som sa cítil a dalo mi to trocha pokoja po strese, že mám stratiť zamestnanie.“

-JŠ-

„Spolupráca bola bezchybná!“

-NH-

„Keď som potreboval pomôcť alebo poradiť, tútorka a pracovníci v kontaktných centrách vždy boli ochotní a nápomocní.“

-JB-

„Spolupráca s tútormi bola na vysokej úrovni, vždy vychádzali v ústrety a spolupráca s lektorom (bilancie kompetencií) bola výborná.“

-MŠ-

„Moje osobné skúsenosti s národným projektom sú 100 % pozitívne, ako s prácou s tútorkou, tak aj s celým tímom.“

-MR-

„Spolupráca s tútorkou bola na vysokej úrovni, pomohla mi s adaptáciou na procesy spojené s hľadaním a výberom práce a pracovným životom na povrchu, mimo HBP. Ďakujem.“

-JB-

„Dobrá komunikácia s tútormi či už ohľadom projektu alebo ohľadom hľadania si práce. V KC skvelý prístup k účastníkom a tiež podpora v nezamestnanosti.“

-MK-

„Výborná spolupráca, pracovníci veľmi milí a priateľskí.“

-DP-

„Ďakujem za všetko, bolo super.“

-RP-

„Vychádzali mi maximálne v ústrety vo všetkom, čo som potreboval vedieť a posielali mi pracovné ponuky priamo na zamestnávateľov. Veľká vďaka všetkým, ktorí sú zaangažovaní v tomto projekte na pomoc a rady nám, ktorí sme prišli o zamestnanie.“

-ĽS-

„S projektom som bol veľmi spokojný, nakoľko som sa naučil novým poznatkom, ktoré mi pomôžu sa ľahšie uplatniť na pracovnom trhu. Prednášky boli vždy pekne prezentované a tútori vždy so všetkým pomohli.“

-ŠT-

„Vďaka účasti v programe sa mi uľahčil život po skončení bane. Spolupráca s pracovníkmi bola výborná a som rád, že som sa zúčastnil.“

-RH-

„S projektom som spokojný, pomohol mi nasmerovať sa do budúcnosti.“

-JG-

„Spokojnosť s prístupom aj so spolupracovníkmi.“

-MO-

„Bol som spokojný s prístupom pracovníkov TSK v projekte.“

-VK-

„Perfektný program. Ďakujem J“

-PH-

„Spokojnosť so všetkými pracovníkmi projektu J“

-DK-

„Som spokojný, mal som veľa času porobiť si kurzy, ktoré budem potrebovať pri novej práci, tútori boli super, pomáhali nám vo všetkých oblastiach nájsť si novú prácu a uplatniť sa.“

-RP-

„Jednoznačne mám len pozitívne pohľady a skúsenosti na celý projekt. Stretol som sa za toto obdobie s profesionalitou pracovníkov v tomto projekte, sú to ľudia na mieste – ústretovosť, odbornosť, atď.“

-JK-

„V mojom prípade som bol spokojný so spoluprácou s pracovníkmi v rámci programu a tútorom mne pridelenému – ĎAKUJEM.“

-LM-

„S pridelenou tútorkou som veľmi spokojný, pretože mi pomohla vo veciach, ktoré som potreboval pri hľadaní nového zamestnania. Napísať životopis, motivačný list a žiadosť do zamestnania, celkovo a v dostatočnej miere mi pomohla uplatniť sa na trhu práce.“

-RD-

„Maximálna spokojnosť.“

-ŠV-

„Pozitívny prístup tútora aj pracovníkov KC pomáha orientácii v problematike zamestnanosti a v prevažnej miere pomôže účastníkom projektu znova sa zaradiť do pracovného procesu.“

-JB-

„Zo strany tútorov som spokojný. Celý adaptačný proces mi pomohla tútorka zvládnuť.“

-JG-

„S účasťou v projekte som spokojný. Zvýšil som si kvalifikáciu, mal som čas na hľadanie možností nového zamestnania. Pani tútorka je empatický človek s reálnym pohľadom na moju situáciu a snahou pomôcť.“

-ST-

„Získal som nové vedomosti. Som spokojný z tohto projektu a odporúčam každému, kto môže, aby tento projekt absolvoval. Tútorky sú veľmi milé a ústretové vo všetkom čo tento projekt dáva. Získate väčší rozhľad a spoznáte veľa zaujímavých ľudí. Som vďačný, že som tento projekt absolvoval. Ďakujem!“

-JŠ-

„Bola som veľmi spokojná s projektom, s prístupom pani tútorky a jej kolegýň.“

-HO-

„Veľmi oceňujem prácu tútoriek, ich ústretovosť a zodpovednosť. Naučili ma lepšie sa prezentovať a uplatniť sa na pracovnom trhu.“

-LB-

„Som spokojný so spoluprácou tútorov, ochota pomôcť, poradiť, naučila som sa veľa nových vecí.“

-LF-

„Bol som spokojný so spoluprácou, ktorá bola podľa mňa na profesionálnej úrovni. Veľmi kladne hodnotím ochotu pracovníkov, s ktorými som prišiel do styku pri riešení mojich problémov. Ďakujem.“

-IF-

„Programu ďakujem, že mi poskytol kurz, ktorý som potreboval do budúcnosti. Som veľmi spokojný s prístupom tútorov.“

-RA-

„Spolupráca bola na vysokej úrovni. Pomoc bola bezprostredná. Tútorky boli ochotné a milé, snažili sa nám byť nápomocné vo všetkom čo sme potrebovali. Ďakujem.“

-IJ-

„Bolo to super! Milé tútorky.“

-PK-

„S projektom som spokojný. Super spokojný s tútorkami.“

-JA-

„S účasťou v projekte som bol veľmi spokojný. Určite ho budem odporúčať ďalším kolegom.“

-BB-

„Po počiatočných rozpakoch, čo ma čaká, sa obavy rozplynuli. Hneď prvé stretnutie s tútorkou ma uistilo, že všetko bude fajn. Komunikácia medzi nami bola na vysokej profesionálnej úrovni. Čo sa týka kurzov, takisto boli vedené super inštruktormi. Nemám čo vytknúť. Ďakujem.“

-MŠ-

„Dobrá komunikácia medzi tútormi a pracovníkmi v kontaktných centrách.“

-PS-

„Zaujímavá, zábavná forma prípravy na ďalšie obdobie hľadania si práce. Vďaka profesionálnemu prístupu tútora som si istejší vo veľa veciach a úskaliach pracovného trhu.“

-IM-

„Spolupráca bola na výbornej úrovni. Odporúčam pokračovanie takýchto programov.“

-PM-

„Pracovníci v rámci programu sa vždy snažili vysvetliť či pomôcť, či už tútor či v KC.“

-DG-

„Tento projekt mi veľa dopomohol nájsť seba samého, v spolupráci so skvelými tútormi som získal prehľad na pracovnom trhu, a pomohlo mi to aj v súkromnom živote. Super kolektív.“

-JP-

„Bol som veľmi spokojný, pracovníčky milé, ústretové, ochotné vo všetkom poradiť. Ďakujem.“

-LL-

„Vysoká spokojnosť, veľmi dobrá spolupráca, ochota pomáhať. Cítil som sa v projekte ako doma.“

-RH-

„V rámci celého projektu bola neskutočná ústretovosť a ochota pomáhať vo všetkých smeroch v rámci informácií a pomoci, či už pri hľadaní kurzov alebo prehľadom pracovných miest.“

-MG-

„Profesionálny prístup, veľká spokojnosť s pridelenými tútorkami, pomoc posunúť sa ďalej.“

-PP-

„Účasť v programe je prínosom aj s pracovného hľadiska, človek získa väčší rozhľad, za pomoci tútorov sa vie motivovať k rôznym kurzom a dostáva chuť hľadať si ďalšiu prácu.“

-ID-

„Zodpovedný a profesionálny prístup k účastníkom programu, práca v primerane veľkých skupinách.“

-PP-

„Bola som spokojná, zvládla som celý adaptačný proces.“

-RB-

„Za celú dobu v projekte som bol spokojný. Ďakujem tútorom za pomoc pri výbere vhodného kurzu pre mňa.“

-PF-

„Projekt budem odporúčať, nakoľko som bol veľmi spokojný. Výborný prístup pracovníkov projektu k pracovníkom baní.“

-MŠ-

„Som veľmi spokojný a odporúčam to všetkým, ktorí prišli o zamestnanie. Som spokojný s prístupom tútorov.“

-IL-

„Ďakujem za možnosť, že som bola účastníkom projektu, myslím, že som ho využila naplno. Ďakujem lektorke, tútorke za množstvo nových informácií, za perfektnú spoluprácu. Dúfam, že mi to prispeje vo veľkej miere pri hľadaní nového pracovného miesta.“

-JH-

„Tútori boli na vysokej úrovni, veľmi nám pomohli sa orientovať vo veciach, s ktorými sme nemali skúsenosti (životopis).“

-PM-

„Bol som spokojný, všetko v poriadku, dobrý kolektív. Som rád, že som sa do projektu dostal a mám v rukách preukazy, s ktorými sa v budúcnosti môžem zamestnať.“

-MB-

„Spolupráca s pracovníkmi v Novákoch a v Kontaktnom centre bola na dobrej úrovni, nie len v oblastiach pre rekvalifikáciu, ale aj v riešení ostatných problémov, ktoré sa vyskytnú pri strate zamestnania.“

-MŠ-

„Dobrá spolupráca s tútormi a KC. Odporúčam viac pracovných trhov pre začínajúcich klientov a ich oboznamovaním s novou prácou.“

-HG-

„Získal som nové skúsenosti a znalosti ohľadom pracovného trhu, ako sa v ňom orientovať. Za toto ďakujem pani tútorke. Ďakujem aj kontaktnému centru v Prievidzi, kde boli veľmi zaujímavé prednášky, ktoré boli pekným prínosom k tomuto celému projektu. Ďakujem celému kolektívu tútorov v Novákoch aj celému kolektívu KC v Prievidzi.“

-JK-

„Veľmi príjemné medziľudské vzťahy.“

-DD-

„Pomohlo mi to vyriešiť určité pracovné uplatnenie do ďalšieho života.“

-RM-

„Myslím, že projekt dá účastníkovi šancu zmeniť svoj postoj k danej situácii a skúsiť začať odznovu.“

-ŠH-

„Projekt rekvalifikácií, do ktorého som bola zaradená, sa mi páčil, je to dobrá vec pre ľudí, ktorí prišli o prácu. Tútori, ktorí nás mali na starosti, sú nápomocní pri hľadaní práce na rôznych portáloch, pri vypracovaní životopisu,  oboznámili nás s možnými konkurzmi, ako ich zvládnuť, len škoda, že nemám menej rokov.“

-VT-

„Tento projekt bol poučný ohľadom hľadania zamestnania. Návod k prístupu k zamestnávateľovi a jeho požiadavkám a spoznať a ponúknuť svoje kvality.“

-ŠM-

„Krásny projekt, len veľmi krátky.“

-JB-

„Čo mi projekt dal? Predovšetkým oddialil moju nezamestnanosť o pol roka a stretla som tam nových a zaujímavých ľudí. Naša tútorka bola milá, príjemná a ústretová. Snažila sa nám pomôcť vo veľkej miere vo všetkom na našich skupinových, ale aj na osobných stretnutiach. Zároveň musím podotknúť, že všetky tútorky, s ktorými sme prišli počas našich sedení do styku, boli moc milé a ústretové. Vo februári sme absolvovali bilanciu kompetencií, no myslím, že som sa o sebe nič nové nedozvedela, ale s Ing. Jankou Hanusovou, čo viedla našu skupinu, sme strávili celkom príjemné chvíle. Po bilancii každý z nás absolvoval kurzy, ktoré sme si vybrali. Zúčastnili sme sa viacerých webinárov, ktoré organizovali kontaktné centrá Prievidza, Nováky a Handlová. Boli poučné, ako napr. webinár o dôchodkoch. Určite by som účasť v projekte odporučila ostatným pracovníkom HBP.“

-JI-

„S projektom som bol spokojný. Z ponúknutých kurzov som si vybral opatrovateľský kurz, ktorý som úspešne absolvoval. Na webinároch som sa zúčastňoval, boli poučné a pre mňa po 40 rokoch baníctva niečo nové, čomu by som sa rád venoval. S tútorkou sa spolupracovalo veľmi dobre. Vie pracovať so skupinou ľudí, ale aj s jednotlivcami. Projekt odporúčam ďalším kolegom, aby si ľahšie našli novú prácu.“

-MH-

„Z môjho pohľadu je výhodou účasti v projekte väčší rozsah prípravy na moje budúce zamestnanie s možnosťou absolvovania kurzov a rekvalifikácií a lepšie spoznanie sa s kolegami a kolegyňami z projektu. Veľkú zásluhu majú aj naši tútori a pracovníci kontaktných centier.“

-MF-

„Účasť v projekte hodnotím celkovo pozitívne. Mal som možnosť (ako každý účastník) sa zapojiť do 2 rekvalifikačných kurzov, a to konkrétne: obsluha motorových vozíkov (VZV) a nemecký jazyk pre začiatočníkov. Verím, že preukaz obsluhy vozíkov niekedy v budúcnosti využijem a nemecký jazyk využijem aktuálne, pretože vycestujem za pracovnou príležitosťou do krajiny, kde sa hovorí po nemecky. Okrem kurzov sme sa mohli zúčastniť zaujímavých webinárov a navštíviť kontaktné centrá. Čo sa týka tútora, som bol tak isto spokojný a nemám žiadne výhrady.“

-VL-

„S projektom som spokojný, spoznal som nových ľudí. Absolvoval som PC kurz, ktorý mi dal nové vedomosti. Tak isto som bol spokojný s tútorkou, ktorá k nám pristupovala profesionálne. Cieľom projektu je získať vedomosti o hľadaní novej práce, ktorú si dúfam nájdem.“

-SK-

Tento projekt hodnotím veľmi pozitívne. V projekte sa dá získať veľa nových vedomostí, mal som možnosť absolvovať kurz VZV, ktorý určite využijem a taktiež kurz nemeckého jazyka. Celkovo tu bola príjemná atmosféra, za čo môžem poďakovať aj našej tútorke.

-JK-

„Projekt mi dal veľký rozhľad do budúcnosti. V projekte boli príjemní a ohľaduplní tútori, všetko nám bolo vysvetlené, absolvoval som dobré prednášky.“

-MK-

„Projekt môžem hodnotiť len pozitívne, splnil všetky moje očakávania. Naplánované som mal 2 kurzy a obidva som aj absolvoval, konkrétne kurz na získanie vodičského oprávnenia skup. C a kurz nemeckého jazyka. Vyhovovali mi skupinové aj individuálne stretnutia, oba spôsoby mali svoje výhody. Počas projektu som bol spokojný aj s mojou tútorkou. Účasť v projekte by som určite odporúčal. Partia sme boli taktiež dosť veselá, takže počas účasti v projekte vládla dobrá atmosféra. Za mňa spokojnosť.“

-FK-

„Po absolvovaní projektu môžem skonštatovať, že je to skutočne zmysluplná vec. Aj napriek počiatočným problémom s Covidom sa nám to podarilo zvládnuť výborne. Chcem sa poďakovať našej tútorke, za jej odborný a ľudský prístup k nám, a tak isto by som chcel poďakovať KC Handlová a KC Prievidza, ešte raz vďaka.“

-ML-

„Keby to bolo možné, tak v projekte rád zostanem aj po stanovených šiestich mesiacoch. Program a aktivity s tútormi mi pomohli zlepšiť moje vyjadrovanie medzi druhými, neznámymi ľuďmi, ale spoznal som aj sám seba, svoje vlastnosti a schopnosti, ktoré som si pred tým ani neuvedomoval. Uvedomil som si, že ešte nie som do starého železa. Na pohovore som vedel pohotovo odpovedať na otázky personalistky, keďže sme okrem iného trénovali aj techniky sebaprezentácie. Teraz už nemám ani obavu ísť si niečo vybaviť na úrady. Za veľa vďačím aj mojej tútorke, ktorej môžem dôverovať, a ktorá mi ochotne pomáha, aj keď už som v projekte skončil.“

-JS-

„Projekt ako celok môžem hodnotiť pozitívne. Naučil som sa niektoré nové veci, ktoré ma môžu posunúť v novom zamestnaní. Mal som naplánované aj dva kurzy, pričom som absolvoval len jeden – prácu s PC pre začiatočníkov. Druhý kurz – SBS – sa nezačal kvôli Covidu-19, čo ma dosť mrzí. Na záver by som chcel poďakovať všetkým tútorom a hlavne Janke Hankovej, ktorá mi bola oporou počas celého kurzu.“

-DS-

„Účasť v projekte moje očakávania splnila. Účel naučiť nás nájsť si prácu, vedieť sa predať, priviesť nás k sebarealizácii, ukázať nám ako pracovať na pohovore, ako a kde si hľadať prácu a ponúkať firmám sám seba bol splnený.“

-ŠA-

„Účasť v projekte by som určite doporučil. Pomohla mi znížiť stres a obavy zo straty zamestnania, mal som čas a pomoc tútora vysporiadať sa so situáciou. Pre mňa to znamenalo ľudskú, odbornú ako aj finančnú pomoc počas 6 mesiacov. Vyhovovali mi aj individuálne aj skupinové stretnutia. Obidve mali svoje výhody. To čo si odnášam v pamäti je pomoc, posúvanie dopredu, poskytnutie rád v každej situácii, prístup tútorov aj ostatných ľudí v projekte.“

-MV-

„Spokojný na 100 %. Odporúčam!“

-JM-

„Som spokojný so spoluprácou pracovníkov, vychádzali mi v ústrety, mám z toho dobrý pocit. Využil som čas v rámci projektu efektívne.“

-TG-

„Veľká spokojnosť, odporúčam.“

-AM-

„Odporúčam každému, kto má možnosť, sa zúčastniť programu.“

-GB-

„Spravila som si 2 kurzy, ktoré určite v ďalšom živote uplatním. Naučila som sa písať motivačný list, orientovať sa na pracovnom trhu. Pridelený tútor bol veľmi ústretový, ochotný pomôcť kedykoľvek a s čímkoľvek, má veľmi dobrý rozhľad o problematike týkajúcej sa pracovného trhu a informácií okolo neho.“

-AM-

„Spokojnosť s tútorom aj s ostatnými pracovníkmi kontaktného centra v Handlovej.“

-ĽŠ-

„Skvelý prístup pracovníkov elokovaného pracoviska pre projekt zamestnateľnosti na hornej Nitre po útlme ťažby uhlia, špeciálne tútoriek, za všetky veľmi pekne ďakujem tej svojej. Odbornosť, ochota pomáhať, vzdelávať, motivovať, spoznať sám seba, nájsť v sebe prednosti, chuť na novú prácu a zdokonaľovať sa.“

-AM-