Podujatie zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.

V stredu 23. júna 2021 sa konalo v priestoroch Kontaktného centra Handlová komunitné podujatie s názvom „ŽIVOTNÝ ŠTÝL“, na ktorom sa diskutovalo na témy ako sú motivácia, stravovanie a riadenie času. Cieľom podujatia bolo motivovať zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. k zlepšeniu životného štýlu, k pozitívnemu mysleniu a dosiahnutiu svojich vytýčených cieľov, k efektívnemu využitiu času a k adaptovaniu sa na nové životné podmienky v súvislosti so stratou zamestnania.

Fotografie z prednásky - kontaktné centrum Handlová - životný štýl

Podujatie prebiehalo vo forme moderovanej diskusie, v ktorej sa predstavil ďalší odborný personál Kontaktného centra Handlová. Účastníci projektu a aktívni zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. diskutovali s výživovou poradkyňou, špecialistkou v oblasti koučingu, odborníčkou v oblasti motivácie, psychológom a zamestnancom HBP, a.s., ktorý dokonale pozná životný štýl baníkov.

Pozvánka na prednášku - kontaktné centrum Handlová

Diskusnej prednášky sa zúčastnilo takmer 50 účastníkov, ktorí sa aktívne zapájali. Prítomní boli aj zástupcovia kontaktných centier Prievidza a Nováky, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s.. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.