Bana Prievidza z dialky Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra
Exteriér bane
AKO SA STAŤ UČASTNÍKOM
Ako sa stať účastníkom projektu
Baníci v bani
VZDELÁVACIE KURZY
Počas účasti v projekte má účastník projektu možnosť
absolvovať 2 vzdelávacie kurzy.
Baníci v bani Podpora počas obdobia aktívnej rekvalifikácie/adaptácie Počas účasti v projekte bude zamestnancovi HBP, a.s. vyplácaná náhrada mzdy vo výške jeho priemernej mzdy. Exteriér bane
KONTAKTNÉ CENTRÁ
Komplexné poradenské služby poskytované na jednom mieste.
Organizovanie odborných stretnutí, prednášok, workshopov.

Národný projekt bol ukončený a od 1.12.2023 pokračuje na

Národný projekt

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

určený na pomoc zamestnancom Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ktorí z dôvodu útlmu banskej činnosti prídu o prácu. O zamedzenie prehlbovania nezamestnanosti v regióne horná Nitra sa v rámci národného projektu budú starať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s partnermi HBP, a.s. a mestami Prievidza, Handlová, Nováky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo min prace soc veci a rodlogo eu esflogo op lz

www.esf.gov.sk              www.employment.gov.sk

Pozvánka na komunitnú aktivitu Banícke spomienky

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na komunitnú aktivitu venovanú spomienkam baníkov, ktorí dlhé roky pracovali v bani a z dôvodu ukončenia ťažby v regióne prišli o prácu, stali sa účastníkmi projektu, rekvalifikovali sa, ale navždy ostanú v srdci baníkmi.

Pozvánka na odborný seminár: Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na regiónPozvánka na odborný seminár:

Kontaktné centrá Prievidza, Handlová a Nováky pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na odborný seminár, na ktorom sa dozvedia o význame ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne horná Nitra, o vplyve na životné prostredie, zdravie a krajinu.

Nepriaznivá sociálna situácia – sociálne zabezpečenie po skončení pracovného pomeru  / Finančné šetrenie

Kontaktné centrá Nováky, Prievidza a Handlová Vás pozývajú na odborný seminár s názvom: „Nepriaznivá sociálna situácia – sociálne zabezpečenie po skončení pracovného pomeru  / Finančné šetrenie“.

PARTNERI PROJEKTU

Logo TSK

Logo Hornonitrianske bane Prievidza

Logo Mesta Prievidza

Logo Mesta Nováky

Logo Mesta Handlová