Bana Prievidza z dialky Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra
Exteriér bane
AKO SA STAŤ UČASTNÍKOM
Ako sa stať účastníkom projektu
Baníci v bani
VZDELÁVACIE KURZY
Počas účasti v projekte má účastník projektu možnosť
absolvovať 2 vzdelávacie kurzy.
Baníci v bani Podpora počas obdobia aktívnej rekvalifikácie/adaptácie Počas účasti v projekte bude zamestnancovi HBP, a.s. vyplácaná náhrada mzdy vo výške jeho priemernej mzdy. Exteriér bane
KONTAKTNÉ CENTRÁ
Komplexné poradenské služby poskytované na jednom mieste.
Organizovanie odborných stretnutí, prednášok, workshopov.

Národný projekt

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

určený na pomoc zamestnancom Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ktorí z dôvodu útlmu banskej činnosti prídu o prácu. O zamedzenie prehlbovania nezamestnanosti v regióne horná Nitra sa v rámci národného projektu budú starať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s partnermi HBP, a.s. a mestami Prievidza, Handlová, Nováky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo min prace soc veci a rodlogo eu esflogo op lz

www.esf.gov.sk              www.employment.gov.sk

 

Pozvánka na pracovné trhy v Handlovej

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje v piatok 9.6.2023 v čase od 10.00 do 13:30 hod. druhý ročník podujatia PRACOVNÉ TRHY na Námestí baníkov v Handlovej.

Pracovné trhy v Novákoch

Kontaktné centrá Nováky, Prievidza a Handlová zorganizovali 20. apríla 2023 v Novákoch v Dome kultúry komunitné podujatie Najväčšie regionálne Pracovné trhy.

Odborný seminár/webinár HORNONITRIANSKY BANSKÝ SKANZEN – BAŇA CIGEĽ A BUDÚCNOSŤ

Pozvánka na odborný seminár/webinár. Účastníci sa dozvedia informácie o aktuálnom stave a pripravovaných riešeniach prevádzkovaného projektu banského skanzenu v podzemí bývalej Bane Cigeľ.

PARTNERI PROJEKTU

Logo TSK

Logo Hornonitrianske bane Prievidza

Logo Mesta Prievidza

Logo Mesta Nováky

Logo Mesta Handlová