Bana Prievidza z dialky Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra
Exteriér bane
AKO SA STAŤ UČASTNÍKOM
Ako sa stať účastníkom projektu
Baníci v bani
VZDELÁVACIE KURZY
Počas účasti v projekte má účastník projektu možnosť
absolvovať 2 vzdelávacie kurzy.
Baníci v bani Podpora počas obdobia aktívnej rekvalifikácie/adaptácie Počas účasti v projekte bude zamestnancovi HBP, a.s. vyplácaná náhrada mzdy vo výške jeho priemernej mzdy. Exteriér bane
KONTAKTNÉ CENTRÁ
Komplexné poradenské služby poskytované na jednom mieste.
Organizovanie odborných stretnutí, prednášok, workshopov.

Národný projekt

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

určený na pomoc zamestnancom Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ktorí z dôvodu útlmu banskej činnosti prídu o prácu. O zamedzenie prehlbovania nezamestnanosti v regióne horná Nitra sa v rámci národného projektu budú starať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s partnermi HBP, a.s. a mestami Prievidza, Handlová, Nováky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo min prace soc veci a rodlogo eu esflogo op lz

www.esf.gov.sk              www.employment.gov.sk

 

Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky pozývajú účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ na komunitnú aktivitu na tému „Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región“.

Pozvánka na webinár AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ V PRÁCI

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky pozývajú účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ na webinár s názvom Ako byť úspešný v práci.

Trenčianska župa pomáha baníkom už viac ako rok

Vďaka národnému projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, si zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP, a. s.) prostredníctvom 13 tútorov z Elokovaného pracoviska TSK v Novákoch, zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na trhu práce.

PARTNERI PROJEKTU

Logo TSK

Logo Hornonitrianske bane Prievidza

Logo Mesta Prievidza

Logo Mesta Nováky

Logo Mesta Handlová