Bana Prievidza z dialky Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra
Exteriér bane
AKO SA STAŤ UČASTNÍKOM
Ako sa stať účastníkom projektu
Baníci v bani
VZDELÁVACIE KURZY
Počas účasti v projekte má účastník projektu možnosť
absolvovať 2 vzdelávacie kurzy.
Baníci v bani Podpora počas obdobia aktívnej rekvalifikácie/adaptácie Počas účasti v projekte bude zamestnancovi HBP, a.s. vyplácaná náhrada mzdy vo výške jeho priemernej mzdy. Exteriér bane
KONTAKTNÉ CENTRÁ
Komplexné poradenské služby poskytované na jednom mieste.
Organizovanie odborných stretnutí, prednášok, workshopov.

Národný projekt

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

určený na pomoc zamestnancom Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ktorí z dôvodu útlmu banskej činnosti prídu o prácu. O zamedzenie prehlbovania nezamestnanosti v regióne horná Nitra sa v rámci národného projektu budú starať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s partnermi HBP, a.s. a mestami Prievidza, Handlová, Nováky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo min prace soc veci a rodlogo eu esflogo op lz

www.esf.gov.sk              www.employment.gov.sk

 

Sociálno-psychologický výcvik

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky Vás pozývajú na skupinovú aktivitu Sociálno-psychologický výcvik, ktorá sa bude konať 26.1.2023 (vo štvrtok) o 9:00 hod. v Kontaktnom centre Handlová.

Úskalia na pracovnom trhu

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky Vás pozývajú vo štvrtok, 26.1.2023  o 10:00 hod. na odborný seminár na tému Úskalia na pracovnom trhu.

Financie-optimalizácia záväzkov, zdravo a lacno

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky Vás pozývajú vo štvrtok, 19.1.2023  o 10:00 hod. na odborný seminár na témy Financie-optimalizácia záväzkov, Zdravo a lacno pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.

PARTNERI PROJEKTU

Logo TSK

Logo Hornonitrianske bane Prievidza

Logo Mesta Prievidza

Logo Mesta Nováky

Logo Mesta Handlová