Bana Prievidza z dialky Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra
Exteriér bane
AKO SA STAŤ UČASTNÍKOM
Ako sa stať účastníkom projektu
Baníci v bani
VZDELÁVACIE KURZY
Počas účasti v projekte má účastník projektu možnosť
absolvovať 2 vzdelávacie kurzy.
Baníci v bani Podpora počas obdobia aktívnej rekvalifikácie/adaptácie Počas účasti v projekte bude zamestnancovi HBP, a.s. vyplácaná náhrada mzdy vo výške jeho priemernej mzdy. Exteriér bane
KONTAKTNÉ CENTRÁ
Komplexné poradenské služby poskytované na jednom mieste.
Organizovanie odborných stretnutí, prednášok, workshopov.

Národný projekt

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

určený na pomoc zamestnancom Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ktorí z dôvodu útlmu banskej činnosti prídu o prácu. O zamedzenie prehlbovania nezamestnanosti v regióne horná Nitra sa v rámci národného projektu budú starať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s partnermi HBP, a.s. a mestami Prievidza, Handlová, Nováky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo min prace soc veci a rodlogo eu esflogo op lz

www.esf.gov.sk              www.employment.gov.sk

Pozvánka na Komunitné podujatie – Životný štýl

Kontaktné centrum Handlová organizuje pre účastníkov projektu a zamestnancov HBP, a.s. diskusnú prednášku na tému ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

Pozvánka na Komunitné podujatie – Zdar Boh! Ďakujeme, ideme ďalej…

Podujatie bude zamerané na prezentáciu aktivít a možností podporných tímov Kontaktných centier  národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra“, súvisiacich projektových možností a dosiahnutých priebežných výsledkov v komunite zamestnancov uhoľného priemyslu.

Pozvánka na Komunitné podujatie Kontaktného centra Nováky

Pozývame Vás na Komunitné podujatie Kontaktného centra Nováky, ktoré organizujeme v spolupráci s baníckym spolkom Nováky dňa 8.6.2021 o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

PARTNERI PROJEKTU

Logo TSK

Logo Hornonitrianske bane Prievidza

Logo Mesta Prievidza

Logo Mesta Nováky

Logo Mesta Handlová