Bana Prievidza z dialky Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra
Exteriér bane
AKO SA STAŤ UČASTNÍKOM
Ako sa stať účastníkom projektu
Baníci v bani
VZDELÁVACIE KURZY
Počas účasti v projekte má účastník projektu možnosť
absolvovať 2 vzdelávacie kurzy.
Baníci v bani Podpora počas obdobia aktívnej rekvalifikácie/adaptácie Počas účasti v projekte bude zamestnancovi HBP, a.s. vyplácaná náhrada mzdy vo výške jeho priemernej mzdy. Exteriér bane
KONTAKTNÉ CENTRÁ
Komplexné poradenské služby poskytované na jednom mieste.
Organizovanie odborných stretnutí, prednášok, workshopov.

Národný projekt

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

určený na pomoc zamestnancom Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ktorí z dôvodu útlmu banskej činnosti prídu o prácu. O zamedzenie prehlbovania nezamestnanosti v regióne horná Nitra sa v rámci národného projektu budú starať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s partnermi HBP, a.s. a mestami Prievidza, Handlová, Nováky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo min prace soc veci a rodlogo eu esflogo op lz

www.esf.gov.sk              www.employment.gov.sk

 

Pozvánka na spoločné podujatie s názvom SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK V KONTAKTNÝCH CENTRÁCH (2. časť)

Pozvánka na spoločné podujatie  KC Prievidza, KC Handlová, KC Nováky, organizované v spolupráci s Elokovaným pracoviskom Nováky (TSK).

Pozvánka na spoločné podujatie s názvom SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK V KONTAKTNÝCH CENTRÁCH

Kontaktné centrá Nováky, Prievidza a Handlová v spolupráci s Elokovaným pracoviskom Trenčianskeho samosprávneho kraja v Novákoch Vás pozývajú na spoločné podujatie.

Kontaktné centrum na Regionálnych oslavách dňa baníkov

V piatok a sobotu 3.9. – 4.9.2021 sa konali na námestí v Handlovej Regionálne oslavy dňa baníkov – Banícky jarmok.

PARTNERI PROJEKTU

Logo TSK

Logo Hornonitrianske bane Prievidza

Logo Mesta Prievidza

Logo Mesta Nováky

Logo Mesta Handlová