Bana Prievidza z dialky Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra
Exteriér bane
AKO SA STAŤ UČASTNÍKOM
Ako sa stať účastníkom projektu
Baníci v bani
VZDELÁVACIE KURZY
Počas účasti v projekte má účastník projektu možnosť
absolvovať 2 vzdelávacie kurzy.
Baníci v bani Podpora počas obdobia aktívnej rekvalifikácie/adaptácie Počas účasti v projekte bude zamestnancovi HBP, a.s. vyplácaná náhrada mzdy vo výške jeho priemernej mzdy. Exteriér bane
KONTAKTNÉ CENTRÁ
Komplexné poradenské služby poskytované na jednom mieste.
Organizovanie odborných stretnutí, prednášok, workshopov.

Národný projekt

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

určený na pomoc zamestnancom Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ktorí z dôvodu útlmu banskej činnosti prídu o prácu. O zamedzenie prehlbovania nezamestnanosti v regióne horná Nitra sa v rámci národného projektu budú starať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s partnermi HBP, a.s. a mestami Prievidza, Handlová, Nováky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo min prace soc veci a rodlogo eu esflogo op lz

www.esf.gov.sk              www.employment.gov.sk

 

Pozvánka na odborný seminár na témy: Rekvalifikácia ako príležitosť, Ako byť úspešný v práci

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na odborný seminár z oblasti kariérneho poradenstva a vzdelávania.

Otváranie baníckeho jarmoku a banícke tradície

Kontaktné centrá Prievidza, Handlová a Nováky, v spolupráci s Hornonitrianskym baníckym spolkom, Handlovským baníckym spolkom a Spolkom priateľov Bane Nováky, Vás pozývajú na komunitné podujatie Otváranie baníckeho jarmoku a banícke tradície.

Pozvánka na skupinovú aktivitu Okrúhly stôl – moderovaná diskusia na tému: Význam asertívnej komunikácie

Kontaktné centrá Handlová, Nováky a Prievidza pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na moderovanú diskusiu v skupine na tému „Význam asertívnej komunikácie“ pod vedením odborných pracovníkov z kontaktných centier.

PARTNERI PROJEKTU

Logo TSK

Logo Hornonitrianske bane Prievidza

Logo Mesta Prievidza

Logo Mesta Nováky

Logo Mesta Handlová