Logo TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

Elokované pracovisko Trenčianskeho samosprávneho kraja Nováky
Rastislavova 332, Pavilón „E“, 972 71 Nováky

Ing. Andrea Dubecová, PhD.
Asistent projektového manažéra
Kontakt: 0901 918 034
andrea.dubecova@tsk.sk

Mgr. Jana Belicová
Tútor
Kontakt : 0901 918 050
jana.belicova@tsk.sk

Ing. Radomíra Blahová
Tútor
Kontakt: 0901 918 054
radomira.blahova@tsk.sk

PaedDr. Iveta Cifríková
Tútor
Kontakt: 0901 918 047
iveta.cifrikova@tsk.sk

Mgr. Martina Daňová
Tútor
Kontakt: 0901 918 053
martina.danova@tsk.sk

Jana Hanková
Tútor
Kontakt: 0901 918 046
jana.hankova@tsk.sk

Bc. Václav Chalupa, MBA
Tútor
Kontakt: 0901 918 037
vaclav.chalupa@tsk.sk

Blanka Kmeťko
Tútor
Kontakt: 0901 918 051
blanka.kmetko@tsk.sk

Ing. Marcela Kmeťová
Tútor
Kontakt: 0901 918 045
marcela.kmetova@tsk.sk

Daniela Kresťanková
Tútor
Kontakt: 0901 918 036
daniela.krestankova@tsk.sk

Ing. Dana Nemčeková
Tútor
Kontakt: 0901 918 043
dana.nemcekova@tsk.sk

Mgr. Mária Pagáčová
Tútor
Kontakt: 0901 918 042
maria.pagacova@tsk.sk

Mgr. Dana Sluková
Tútor
Kontakt: 0901 918 040
dana.slukova@tsk.sk

Mgr. Denisa Stankovská
Tútor
Kontakt: 0901 918 052
denisa.stankovska@tsk.sk

image

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Mgr. Mária Kurciníková
Projektový manažér
Kontakt: 0918 777 017
mkurcinikova@hbp.sk

Ing. Darina Machová
Finančný manažér
Kontakt: 0918 777 111
dmachova@hbp.sk

Marta Pernišová
Asistent finančného manažéra
Kontakt: 0918 777 014
mpernisova@hbp.sk

Emília Damerová
Asistent finančného manažéra
Kontakt: 0918 777 222
edamerova@hbp.sk

image

Trenčiansky samosprávny  kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Andrea Fraňová
Projektový manažér
Kontakt: 0901 918 176
andrea.franova@tsk.sk

Ing. Eliška Ježíková
Manažér pre monitorovanie
Kontakt: 032 6555 422
eliska.jezikova@tsk.sk

Ing. Miriam Kvasnicová
Finančný manažér
Kontakt: 0901 918 057
miriam.kvasnicova@tsk.sk

Mgr. Monika Mištinová
Asistent finančného manažéra
Kontakt: 0901 918 059
monika.mistinova@tsk.sk

image

Kontaktné centrum Handlová

Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
E-mail: kontaktnecentrum@handlova.sk

Ing. Tomáš Šujan
Manažér tímu
Kontakt: 0917 594 426
tomas.sujan@handlova.sk

Lina Gregor
Koordinátor komunitných aktivít
a komunitného rozvoja
Kontakt : 0940 947 742
lina.gregor@handlova.sk

Ing. Daniela Hovoričová
Odborný pracovník
pre oblasť ekonomiky
Kontakt: 0940 947 741
daniela.hovoricova@handlova.sk

Mgr. Eva Papánek
Odborný pracovník
pre oblasť legislatívy
Kontakt: 0940 947 739
eva.papanek@handlova.sk

Mgr. Laura Badalová
Odborný pracovník pre oblasť psychológie
Kontakt: 0940 946 668
laura.badalova@handlova.sk

Mgr. Michaela Medera Kollárová
Terénny sociálny pracovník
Kontakt: 0940 947 737
michaela.kollarova@handlova.sk

image

Kontaktné centrum NOVÁKY

ul. Andreja Hlinku 456, 972 71 Nováky
Kontakt: +421 940 946 667
E-mail: kontaktnecentrum@novaky.sk

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Manažér tímu
Kontakt: 0903 266 619
lubos.maxina@novaky.sk

Mgr. Lujza Mojžišová
Koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja
Kontakt: 0940 946 665
lujza.mojzisova@novaky.sk

Ing. Alena Mináriková
Odborný pracovník pre oblasť ekonomiky
Kontakt: 0940 946 664
alena.minarikova@novaky.sk

Mgr. Ivan Benca
Odborný pracovník pre oblasť legislatívy
Kontakt: 0902 443 380
Ivan.benca@novaky.sk

Mgr. Laura Badalová
Odborný pracovník pre oblasť psychológie
Kontakt: 0940 946 668
laura.badalova@novaky.sk

Mgr. Alex Klopček
Terénny sociálny pracovník
Kontakt: 0940 946 669
alex.klopcek@novaky.sk

image

Kontaktné centrum PRIEVIDZA

Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, 971 01 Prievidza
E-mail: kc@prievidza.sk

Mgr. Andrea Freimann
Manažér tímu
Kontakt: 0902 241 734
andrea.malatova@prievidza.sk

Ing. Jaroslav Vojtáš
Koordinátor komunitných
aktivít a komunitného rozvoja
Kontakt: 0902 406 495
jaroslav.vojtas@prievidza.sk

Ing. Dana Hagarová
Odborný pracovník
pre oblasť ekonomiky
Kontakt: 0902 295 546
dana.hagarova@prievidza.sk

Mgr. Ivan Benca ml.
Odborný pracovník pre oblasť legislatívy
Kontakt: 0902 443 380
ivan.benca.ml@prievidza.sk

Mgr. Branislav Ondruška
Odborný pracovník
pre oblasť psychológie
Kontakt: 0902 358 748
branislav.ondruska@prievidza.sk

Mgr. Renáta Bartošová
Terénny sociálny pracovník
Kontakt: 0902 467 961
renata.bartosova@prievidza.sk

Elokované pracovisko Trenčianskeho samosprávneho kraja Nováky

Rastislavova 332, Pavilón „E“,
972 71 Nováky

andrea.dubecova@tsk.sk
www.nphornanitra.sk
0901 918 034