docasne pozastavenie stretnuti hbp

Informačné stretnutia pre zamestnancov HBP, a.s. v Handlovej sa opäť konajú od 23. novembra 2021

Bližšie informácie o možnosti účasti v projekte vám podajú samotní tútori na nezáväzných stretnutiach, ktoré sa konajú vždy v utorok od 9:45 do 14:00 v hlavnej budove HBP, a.s. v Handlovej, číslo dverí 72, 1. poschodie (priestory odborov) alebo v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h na elokovanom pracovisku TSK v Novákoch. Kontaktovať tiež môžete zodpovedných zamestnancov.

Celý článok
Prezentácia pracovných ponúk v kontaktnom centre

Prezentácia pracovných ponúk v kontaktnom centre

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali v piatok 5.11.2021 v konferenčnej miestnosti Podnikateľského inkubátora v Handlovej v rámci Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra ďalšie komunitné podujatie s názvom „PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK“.

Celý článok
komunitná aktivita - sme tu pre vás

SME TU PRE VÁS!

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky Vás pozývajú na komunitnú aktivitu s názvom „SME TU PRE VÁS!“ zameranú na predstavenie činností kontaktných centier novým účastníkom projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.

Celý článok