Kontaktné centrá Nováky, Prievidza a Handlová v spolupráci s Elokovaným pracoviskom Trenčianskeho samosprávneho kraja v Novákoch Vás pozývajú na spoločné podujatie.

Termín a čas konania: 29. septembra 2021 o 10:00 hod.

Miesto konania: Kontaktné centrum Prievidza (Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6/1, Prievidza)

Komunitné podujatie bude mať charakter sociálno-psychologického výcviku. Prostredníctvom moderovanej diskusie s účastníkmi a využitím skupinovej dynamiky budeme sledovať nasledovné ciele:

  • zlepšenie sociálnych spôsobilostí
  • prehĺbenie sebapoznania
  • osvojenie si schopnosti empatie
  • zlepšenie komunikačných schopností
  • získanie spôsobilosti konštruktívne riešiť konflikty schopnosť motivovať seba i svoje okolie
  • zvýšenie odolnosti voči kritike a zlyhaniu

Naši odborní zamestnanci z kontaktných centier pripravujú rôzne tematické okruhy, ktoré budú diskutované s aktívnym prístupom všetkých zainteresovaných v danej skupine.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

pozvanka na spolocne podujatie kc