Pozvánka na spoločné podujatie  KC Prievidza, KC Handlová, KC Nováky, organizované v spolupráci s Elokovaným pracoviskom Nováky (TSK).

v rámci národného projektu: „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“

 s názvom

„Sociálno-psychologický výcvik v Kontaktných centrách“,

ktoré sa uskutoční:

21. októbra 2021 (štvrtok) od 10:00 hod.,

v priestoroch Kontaktného centra Prievidza (Meštiansky dom, Pribinovo námestie, Prievidza)

Komunitné podujatie bude mať charakter sociálno-psychologického výcviku a bude v poradí druhým, zo série pripravovaných podujatí, realizovaných formou moderovanej diskusie s účastníkmi národného projektu a využitím skupinovej dynamiky, pre dosiahnutie stanovených cieľov:

  • zlepšenie sociálnych spôsobilostí,
  • prehĺbenie sebapoznania,
  • osvojenie si schopnosti empatie,
  • zlepšenie komunikačných schopností
  • získanie spôsobilosti konštruktívne riešiť konflikty,
  • schopnosť motivovať seba i svoje okolie,
  • zvýšenie odolnosti voči kritike a zlyhaniu.

Naši odborní zamestnanci z kontaktných centier pripravujú rôzne tematické okruhy, ktoré budú diskutované s aktívnym prístupom všetkých zainteresovaných v danej skupine.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

pozvanka na spolocne podujatie kc