Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na komunitnú aktivitu venovanú spomienkam baníkov, ktorí dlhé roky pracovali v bani a z dôvodu ukončenia ťažby v regióne prišli o prácu, stali sa účastníkmi projektu, rekvalifikovali sa, ale navždy ostanú v srdci baníkmi.

Termín: 16. 11. 2023 o 10:00 hod.

Miesto konania: Kontaktné centrum Handlová, Námestie baníkov 5, Podnikateľský inkubátor – konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Kontakt:

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Tešíme sa na Vás!

Plagát - Pozvánka na komunitnú aktivitu Banícke spomienky