Kontaktné centrá Prievidza, Handlová a Nováky pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na odborný seminár, na ktorom sa dozvedia o význame ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne horná Nitra, o vplyve na životné prostredie, zdravie a krajinu.

Termín: 26. 10. 2023 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Hotel Magura, kongresová sála „Koniareň“

Námestie J.C.Hronského 1, Prievidza

Tešíme sa na Vás!

Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región