Kontaktné centrá Nováky, Prievidza a Handlová Vás pozývajú na odborný seminár s názvom: „Nepriaznivá sociálna situácia – sociálne zabezpečenie po skončení pracovného pomeru  / Finančné šetrenie“.

V prvej časti prednášky budú účastníkom projektu poskytnuté informácie o nárokoch zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru, pri zhoršenom zdravotnom stave zamestnanca a starostlivosti zamestnanca o blízku osobu. Ďalšia časť podujatia priblíži problematiku finančnej bezpečnosti, doporučeného postupu pri šetrení a zhodnocovaní finančných prostriedkov.

Termín a čas konania: 12. 10. 2023, od 10:00 hod.

Miesto konania:

Hotel Magura – Kongresová sála – „Koniareň“KC, Námestie J. C. Hronského č. 1, Prievidza

Na aktivitu je potrebné sa vopred emailovo, alebo telefonicky nahlásiť.

Tešíme sa na Vás!

Nepriaznivá sociálna situácia - Starostlivosť o rodinného príslušníka odkázaného na opatrovanie Zvládanie záťažovej situácie - plagát