Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na odborný seminár z oblasti kariérneho poradenstva a vzdelávania.

Seminár je zameraný na dôležitosť celoživotného vzdelávania, rôzne možnosti rekvalifikácie a vzdelávania popri práci. Účastníci projektu sa dozvedia tiež o tom, akú prácu si vybrať, aby bol predpoklad byť v nej úspešný, ako v práci dosahovať dobré výsledky a posúvať sa vpred a tiež ako budovať dobré vzťahy na pracovisku.

Termín: 28. 9. 2023 o 10:00 hod.

Miesto konania:

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Tešíme sa na Vás!

Rekvalifikácia ako príležitosť, Ako byť úspešný v práci - plagát