Kontaktné centrum Handlová, Nováky a Prievidza zorganizovali dňa 27.7.2023 pre účastníkov národného projektu exkurziu na odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch.

Exkurzia na odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch

Účastníci projektu si priamo na odkalisku vypočuli odbornú prednášku k téme Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región. Ďalej sa oboznámili s históriou a systémom ukladania uhoľného popolčeka v tejto lokalite a aj s katastrofou, ktorá postihla Zemianske Kostoľany v roku 1965, keď sa hrádza odkaliska pretrhla a zanechala spúšť v podobe zničených domov, majetku, ľudských životov a najmä životného prostredia.

Po exkurzii sa účastníci projektu spolu s prednášajúcimi a zamestnancami kontaktných centier presunuli do Kontaktného centra v Novákoch, kde prebiehala diskusia.

Exkurzia na odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch

Aktivita bola zorganizovaná v rámci národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.