Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky pozývajú účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ na komunitnú aktivitu na tému „Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región“.

Na stretnutí sa dozvedia o význame ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne horná Nitra, vplyve na životné prostredie, zdravie a krajinu a dôležitosť prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo. Účastníci sa tiež dozvedia o kultúrnom turizme, ktorý podáva ruku zdevastovanému uhoľnému regiónu.

Termín a čas konania: 20.1.202210:00 hod.

Aktivita sa vo všetkých kontaktných centrách uskutoční v režime OP (maximálne 10 osôb) a online cez aplikáciu ZOOM.

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky

Plagát – Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región (PDF, 1 596 kB)

Plagát - aktivita - Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región