Pozvánka na komunitnú aktivitu: „Exkurzia s odborným výkladom na odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch k téme – Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región“

Kontaktné centrá Handlová, Nováky a Prievidza pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na exkurziu s odborným výkladom na odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch k téme Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región.  

Termín: 27.7.2023

Začiatok: 9:30 hod. (zraz pred Kontaktným centrom Nováky – Dom služieb, ul. A. Hlinku 456, Nováky), presun na odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch

Kontakt:

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Tešíme sa na Vás!

Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región