Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky Vás pozývajú vo štvrtok, 26.1.2023  o 10:00 hod. na odborný seminár na tému Úskalia na pracovnom trhu.

Účastníci sa dozvedia informácie o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, o podvodných praktikách pri sprostredkovaní práce a o práci v zahraničí.  

Aktivita sa vo všetkých kontaktných centrách uskutoční prezenčne a tiež online, cez aplikáciu ZOOM.

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky

Tešíme sa na Vás!

Úskalia na pracovnom trhu