Kontaktné centrá zorganizovali v piatok 27. augusta 2021 komunitné podujatie s názvom „Leto s kontaktnými centrami“.

V príjemnom prostredí areálu Národného centra vodného póla v Novákoch sme sa spolu s účastníkmi projektu a ich tútormi rozlúčili s letnou sezónou.

Podujatie prišiel podporiť aj pán primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka, ktorý sa prihovoril účastníkom projektu aj všetkým zúčastneným, a tým otvoril piatkové podujatie.

podujatie - Ukončenie leta s kontaktnými centrami

Pre účastníkov podujatia boli pripravené tri zaujímavé témy.

S prvou témou vystúpil pán Maxina a priblížil poslucháčom významné zmeny  a plánované aktivity v regióne horná Nitra. Následne vystúpila pani Kolárová a vysvetlila aké zamestnanecké benefity môžu firmy a zamestnávatelia ponúkať nad rámec Zákonníka práce. Poslednú tému si pripravila pani Margetová z Kontaktného centra Handlová a poukázala na vnímanie zmien v živote z inej perspektívy.

podujatie - Ukončenie leta s kontaktnými centrami

Veríme, že všetci zúčastnení strávili príjemné dopoludnie s kontaktnými centrami a odniesli si užitočné informácie. Ďakujeme!

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.