obrazok pre referencie

Vyjadrenie absolventov projektu:

„Keby to bolo možné, tak v projekte rád zostanem aj po stanovených šiestich mesiacoch. Program a aktivity s tútormi mi pomohli zlepšiť moje vyjadrovanie medzi druhými, neznámymi ľuďmi, ale spoznal som aj sám seba, svoje vlastnosti a schopnosti, ktoré som si pred tým ani neuvedomoval. Uvedomil som si, že ešte nie som do starého železa. Na pohovore som vedel pohotovo odpovedať na otázky personalistky, keďže sme okrem iného trénovali aj techniky sebaprezentácie. Teraz už nemám ani obavu ísť si niečo vybaviť na úrady. Za veľa vďačím aj mojej tútorke, ktorej môžem dôverovať, a ktorá mi ochotne pomáha, aj keď už som v projekte skončil.“

-JS-

„Projekt ako celok môžem hodnotiť pozitívne. Naučil som sa niektoré nové veci, ktoré ma môžu posunúť v novom zamestnaní. Mal som naplánované aj dva kurzy, pričom som absolvoval len jeden – prácu s PC pre začiatočníkov. Druhý kurz – SBS – sa nezačal kvôli Covidu-19, čo ma dosť mrzí. Na záver by som chcel poďakovať všetkým tútorom a hlavne Janke Hankovej, ktorá mi bola oporou počas celého kurzu.“

-DS-

„Účasť v projekte moje očakávania splnila. Účel naučiť nás nájsť si prácu, vedieť sa predať, priviesť nás k sebarealizácii, ukázať nám ako pracovať na pohovore, ako a kde si hľadať prácu a ponúkať firmám sám seba bol splnený.“

-ŠA-

„Účasť v projekte by som určite doporučil. Pomohla mi znížiť stres a obavy zo straty zamestnania, mal som čas a pomoc tútora vysporiadať sa so situáciou. Pre mňa to znamenalo ľudskú, odbornú ako aj finančnú pomoc počas 6 mesiacov. Vyhovovali mi aj individuálne aj skupinové stretnutia. Obidve mali svoje výhody. To čo si odnášam v pamäti je pomoc, posúvanie dopredu, poskytnutie rád v každej situácii, prístup tútorov aj ostatných ľudí v projekte. „

-MV-