Kontaktné centrum Handlová spolu s kontaktnými centrami v Prievidzi a Novákoch zorganizovali vo štvrtok 11.5.2023 prechádzku s odborným výkladom téme Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región.

Podujatie bolo realizované v rámci národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Účastníci projektu v rámci turistickej prechádzky navštívili viaceré oblasti mesta Handlová, na ktorých sa podpísala banská činnosť – stabilizačný násyp, zrekultivovaný odval elektrárenského popolčeka pod súčasnou skládkou Na Scheiblingu, či bývalý povrchový lom dnes známy ako jazero Konštantín. Prechádzke predchádzal odborný seminár k téme, na ktorom si účastníci projektu vypočuli informácie o význame ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne, o vplyve na životné prostredie, zdravie a krajinu.

Účastníci projektu absolvovali prechádzku s odborným výkladom