Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky Vás pozývajú na skupinovú aktivitu Sociálno-psychologický výcvik, ktorá sa bude konať 26.1.2023 (vo štvrtok) o 9:00 hod. v Kontaktnom centre Handlová.

Cyklická skupinová aktivita je realizovaná formou moderovanej diskusie s využitím skupinovej dynamiky pre dosiahnutie stanovených cieľov: zlepšenie sociálnych spôsobilostí, prehĺbenie sebapoznania, osvojenie si schopnosti empatie, zlepšenie komunikačných schopností získanie spôsobilosti konštruktívne riešiť konflikty,  schopnosť motivovať seba i svoje okolie, zvýšenie odolnosti voči kritike a zlyhaniu.

Sociálno-psychologický výcvik