Uľahčiť baníkom, ktorí prišli o prácu kvôli útlmu banskej činnosti, prechod do nového zamestnania je cieľom národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.

Ten realizuje Trenčianska župa, doteraz sa doň zapojilo už viac ako 330 zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s.

Pomocnú ruku podávajú v priestoroch Elokovaného pracoviska v Novákoch bývalým baníkom hľadajúcim prácu skúsení tútori. Tí im poskytujú všetky potrebné informácie a poznatky spájajúce sa s prípravou životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania či sebaprezentácie na pracovnom pohovore. Plánujú pre nich aj rôzne zaujímavé a prospešné aktivity, hľadajú alternatívy pre ich budúce pracovné zaradenie či výber súvisiaceho kurzu.

S útlmom banskej činnosti sa nespája iba koniec, ale tiež nový začiatok

Keďže do projektu vstupujú zamestnanci z rôzneho prostredia, s rozličnými stupňami vzdelania, vekom alebo zdravotnými obmedzeniami, je nemožné uplatňovať pri ich adaptácii univerzálne metódy vzdelávania. „Tútori preto vždy poskytujú také poradenstvo, ktoré predstavuje synergiu medzi požiadavkami trhu práce a požiadavkami, možnosťami a schopnosťami daného účastníka. Na to, aby sa dnešný uchádzač o zamestnanie dostal na pohovor a k vysnívanej práci, je potrebné prejsť dlhšiu cestu,“ zhrnuli svoje doterajšie skúsenosti tútori z Elokovaného pracoviska v Novákoch.