Pozvánka na komunitnú aktivitu od kontaktných centier Handlová, Prievidza a Nováky, ktoré pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.

Prechádzka do lokality Konštantín v Handlovej bude spojená s odborným výkladom na tému Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región doplnená aj o historický výklad.

Termín: 11. 5. 2023

Začiatok: 9:00 hod. (zraz pred Baňou Handlová)

Kontakt:

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Tešíme sa na Vás!

Prechádzka s odborným výkladom k téme: Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región - plagát