pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.

Z psychologického hľadiska bude seminár zameraný na vznik citovej väzby, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje naše partnerské vzťahy, a teda aj manželstvo, aké typy konfliktov táto väzba predpokladá a aké sú ideálne stratégie na ich riešenie.

Druhá časť semináru priblíži oblasť vzťahov, manželstva z právneho hľadiska a dotkne sa aj témy rozvodu.

Miesto konania:

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Právne a psychologické aspekty konfliktov v partnerských vzťahoch