Kontaktné centrá Nováky, Prievidza a Handlová zorganizovali 20. apríla 2023 v Novákoch v Dome kultúry komunitné podujatie Najväčšie regionálne Pracovné trhy.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 10 najvýznamnejších zamestnávateľov z regiónu rôznorodého zamerania s voľnými pracovnými príležitosťami. Návštevníci podujatia mali možnosť po úvodnej oficiálnej časti, kde firmy odprezentovali svoje spoločnosti a ponúkané voľné pracovné pozície, osobne sa stretnúť so zástupcami spoločností, informovať sa o pracovných miestach, či o otázkach súvisiacich s pracovnými podmienkami.

Okrem bohatej účasti zamestnávateľov prišli Pracovné trhy podporiť aj podpredseda ZMOS a predseda Komory miest ZMOS – pán Jozef Božik, primátor mesta Nováky – pán Branislav Adamec, prednosta mestského úradu – pán Marián Miština a ďalší.

Podujatie bolo zorganizované v rámci národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.