Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch, ÚPSVaR, TSK a Mestom Handlová zorganizovali druhý ročník Pracovných trhov v Handlovej.

Pracovné trhy v Handlovej

Na Námestí baníkov sa zišlo 20 zamestnávateľov z regiónu ale aj mimo neho, ktorí ponúkali svoje voľné pracovné pozície. Účastníci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, klienti ÚPSVaR, študenti stredných škôl a verejnosť mohla individuálne konzultovať ponúkané pracovné miesta s jednotlivými zamestnávateľmi. Akcie sa zúčastnilo asi 600 ľudí. Počas akcie sa diskutovalo aj so zástupcom najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk k témam Životopis ako pomocník a Príprava na pracovný pohovor.

Pracovné trhy v Handlovej

Podujatie bolo zorganizované v rámci národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Pracovné trhy v Handlovej