Kontaktné centrá Prievidza, Handlová a Nováky Vás pozývajú vo štvrtok, 30. 3. 2023 od 09:00 do 16:00 h na komunitné podujatie seminár na tému Pracovné trhy 2023 pre účastníkov projektu „PODPORA ZAMESTNATEĽNOSTI V REGIÓNE HORNÁ NITRA“..

Cieľom podujatia je umožniť všetkým záujemcom o prácu osobné stretnutie so zástupcami viacerých zamestnávateľov z regiónu a oboznámiť sa s aktuálnou ponukou voľných pracovných miest a konkrétnymi pracovnými podmienkami, prípadne ponúkanými benefitmi v daných spoločnostiach.

Miesto konania:

Kontaktné centrum Prievidza & Galéria Imricha Vysočana, Meštiansky dom, Námestie slobody 36, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

Termín:

štvrtok, 30.3.2023 od 09:00 do 16:00 h

Program:

8:00 – 8:30 – registrácia zamestnávateľov
8:30 – 9:00 – registrácia účastníkov pracovných trhov
9:00 – 9:30 – oficiálne otvorenie podujatia a predstavenie prítomných hostí
10:00 – 10:30 – predstavenie prítomných zástupcov zamestnávateľov
10:30 – 16:00 – individuálne konzultácie účastníkov a návštevníkov „Pracovných trhov“ so zamestnávateľmi, poradenstvo odborníkov na aktuálne pracovné témy (napr. príspevky baníkom)

Pre prítomných hostí je zabezpečené občerstvenie a pitný režim.

Tešíme sa na Vás!

Pracovné trhy 2023 plagát