Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky, v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, Združením na záchranu banského dedičstva Hornej Nitry, n.o. a Hornonitrianskym baníckym spolkom Vás pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy fotografií s baníckou tematikou na Námestí slobody a na Námestí J. C. Hronského v Prievidzi.

Termín a čas konania: piatok 11.8.2023 o 10.00 hod.

Miesto konania: Kontaktné centrum (Meštiansky dom – I. poschodie), Pribinovo námestie 6, Prievidza

Fotografie budú verejne vystavené v termíne od 11.8. do 7.9.2023 na Námestí slobody a na Námestí J. C. Hronského v Prievidzi.

Hornonitrianska hnedouhoľná panva je najbohatšou a najrozsiahlejšou v Slovenskej republike. Prvé pokusy s dobývaním uhlia evidujeme už v 18. storočí. Priemyselná ťažba uhlia sa datuje od 1. júla 1909, kedy sa začala výstavba Bane Handlová. Počas vojny sa objavujú dobývacie práce aj v Novákoch, kde bol prvý vozík uhlia vyťažený v roku 1940. K dvom ťažobným závodom pribudol v roku 1962 aj najmladší – Baňa Cigeľ. Počas 20. storočia mala ťažba uhlia na Hornej Nitre podstatný vplyv na priemyselný rozvoj miest Prievidza, Handlová, Nováky a ich okolia. Bane na hnedé uhlie a lignit, strojársko-servisná a vedecko-výskumná základňa baní, banská záchranná služba a nadväzujúci energetický komplex zamestnávali takmer 15-tisíc obyvateľov regiónu. Baníctvo formovalo celkový ráz a kultúru Hornej Nitry a zanechalo v regióne významné industriálne dedičstvo.

Cieľom výstavy je vyjadrenie pocty baníkom a práci v baniach, ktorá formovala a formuje región Hornej Nitry už viac ako jedno storočie. Baníctvo a stopy po banskej činnosti sa stali súčasťou kultúrneho dedičstva v našom regióne. História, tradície, súčasnosť, transformácia uhoľného regiónu a postupný útlm banskej činnosti – to sú všetko živé témy, ktoré chceme aj touto výstavou pripomenúť.

Tešíme sa na Vás!

Banícka fotovýstava

Zdroj fotografií: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a Pavol Remiaš