Kontaktné centrá Handlová, Nováky a Prievidza pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na moderovanú diskusiu v skupine na tému „Význam asertívnej komunikácie“ pod vedením odborných pracovníkov z kontaktných centier.

Cieľom diskutovanej problematiky je nielen objasniť základné pojmy, ale najmä poukázať na konkrétne praktické príklady komunikácie, aký základný je rozdiel medzi jednotlivými druhmi komunikácie a k akým dôsledkom nás vedú. Pozornosť bude venovaná konštruktívnej diskusii, pri ktorej sa uplatňujú pravidlá a zásady asertívnej komunikácie.

Termín: 24. 8. 2023 o 10:00 hod. v Kontaktnom centre v Prievidzi (Pribinovo námestie 6 – Meštiansky dom)

Kontakt:

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Tešíme sa na Vás!

Okruhlý stôl - Význam asertívnej komunikácie - plagát