Kontaktné centrá Prievidza, Handlová a Nováky Vás pozývajú na odborný seminár – webinár s názvom „Právnik v Kontaktnom centre radí…“.

Účastníci projektu ale aj ostatní zamestnanci HBP, a.s. sa na podujatí oboznámia s najčastejšími problémami a otázkami z dotknutých právnych oblastí, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú.

V priebehu seminára zodpovieme aj otázky a prípady týkajúce sa najmä právnych oblastí občianskeho a pracovného práva.

Termín a čas konania: 19. 5. 2022, od 10:00 h.

Miesto konania:

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Na aktivitu je potrebné sa vopred emailovo alebo telefonicky nahlásiť.

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka - Právnik v kontaktnom centre radí