Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra odborný seminár.

Účastníci sa dozvedia informácie o význame ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne horná Nitra, o vplyve na životné prostredie, zdravie a krajinu.

Termín: 13. apríla 2023

Začiatok: 10:00 hod.

Miesto konania:

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Tešíme sa na Vás!

Plagát - Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región