Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na odborný seminár.

Dozvedia sa ako efektívnejšie spravovať financie a hospodáriť, vedenie rodinného rozpočtu, prehodnotenie výdavkov. Druhá časť sa bude venovať životnému a neživotnému poisteniu.

Termín: 27. 4. 2023

Začiatok: 10:00 hod.

Miesto konania:

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Tešíme sa na Vás!

Optimalizácia finančnej situácie a poistenia - plagát