Kontaktné centrá Prievidza, Handlová a Nováky pozývajú účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ na odborný seminár s názvom „Dokážeme sa pripraviť na zmenu?“.

Účastníci projektu a aj ostatní zamestnanci HBP, a.s. sa dozvedia informácie ako sa správne pripraviť, reagovať a rozhodovať pri životných zmenách, akým spôsobom  a efektívne motivovať aj sebamotivovať.

Termín a čas konania: 12. 5. 2022 od 10:00 h.

Miesto konania:

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, 

kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, 

kc@prievidza.sk,  0902 406 495

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), 

kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Na aktivitu je potrebné sa vopred nahlásiť emailom, alebo telefonicky do Kontaktného centra, ktoré je  pre Vás najvyhovujúcejšie.

Tešíme sa na Vás!

Plagát pozvánky na stiahnutie (PDF, 505 kB)

Plagát - Dokážeme sa pripraviť na zmenu