Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky pozývajú účastníkov projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra na komunitnú aktivitu venovanú spomienkam baníkov na prácu v bani a dôležitosti udržiavania baníckych tradícií v regióne.

Termín: 6. apríla 2023

Začiatok: 10:00 hod.

Miesto konania:

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665

Tešíme sa na Vás!

Aktivita - Spomienky baníkov a banícke tradície - plagát