Kontaktné centrá Nováky, Prievidza a Handlová organizujú v piatok 27. augusta 2021 spoločné podujatie.

Stretnutie bude zamerané na viacero zaujímavých tém:

1. Problematika eurofondov v procese transformácie hornej Nitry

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

2. Možnosti a formy poskytnutia benefitov zamestnancom nad rámec Zákonníka práce

Ing. Gabriela Kolárová

3. „Uhol pohľadu“ – vnímanie zmien v živote

Elena Margetová           

Termín a čas konania: 27.8.2021 o 9:30 hod.

Miesto konania: Národné centrum vodného póla Nováky

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Pozvánka - Plagát Leto s kontaktnými centrami

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.