Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky Vás pozývajú na komunitnú aktivitu Banícky kvíz.

Pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ je naplánovaná aktivita v Kontaktnom centre Handlová, na ktorej si zábavnou formou overia svoje vedomosti z oblasti baníctva.

Termín a čas konania: 5. 5. 2022, 10:00 hod.

Na aktivitu je potrebné sa vopred nahlásiť mailom na kontatknecentrum@handlova.sk alebo telefonicky na +421 940 947 742.

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka – Banícky kvíz (PDF, 396 kB)

Pozvánka na podujatie Banícky kvíz