Kontaktné centrum Nováky bolo v sobotu 17. júna 2023 súčasťou ďalšieho ročníka turistického pochodu po Náučnom baníckom chodníku v Novákoch s názvom „UHOĽNÁ STOPA“.

Ako každý rok, tak aj tento ročník sa uskutočnil pod záštitou Spolku priateľov Bane Nováky, o.z. a Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Kontaktné centrum Nováky na Uholnej stope

Pracovníci Kontaktného centra Nováky boli k dispozícií všetkým zamestnancom HBP, a.s. a ich rodinným príslušníkom, ako aj širokej verejnosti, s informáciami o činnosti a aktivitách samotného Kontaktného centra a o národnom projekte Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje. Veríme, že všetci strávili príjemnú sobotu a tešíme sa na ďalšiu spoločnú aktivitu!

Kontaktné centrum Nováky na Uholnej stope