Pozvánka kontaktných centier Handlová, Prievidza a Nováky pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ na štvrtok, 23. 3. 2023 o 10:00 hod. na odborný seminár k témam.

Účastníci projektu sa na podujatí dozvedia o nárokoch pri skončení pracovného pomeru zamestnancov z podzemia aj z povrchu a aktuálne legislatívne zmeny v zákone o sociálnom poistení. Tiež o podmienkach nároku na kompenzačný príspevok baníkom a osobitný príspevok baníkom. Zároveň získajú informácie o legislatívnych zmenách v sociálnom poistení – rodičovský dôchodok, predčasný starobný dôchodok a o čerpaní dávok zo sociálneho poistenia v prípade práceneschopnosti zo zamestnania, pracovnej dohody alebo z postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby.

Komunitné podujatie bude mať charakter informačno-prezentačný, s možnosťou prekonzultovania každého individuálneho prípadu (nie iba s účastníkmi národného projektu, ale aj so súčasnými zamestnancami HBP a. s., resp. s možnosťou dohodnutia budúceho individuálneho konzultačného termínu v konkrétnom Kontaktnom centre).

Miesto konania:

KC Prievidza – Meštiansky dom, Pribinovo námestie 6, Prievidza, kc@prievidza.sk, 0902 406 495

KC Handlová – Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kontaktnecentrum@handlova.sk, 0940 947 742

KC Nováky – Ul. Andreja Hlinku 456, Nováky (Dom služieb), kontaktnecentrum@novaky.sk, 0940 946 665